O nás

Riešime problematiku zamestnanosti mladých ľudí a preto sme sa rozhodli pre Vás vytvoriť efektívnu platformu, pomocou ktorej chceme pomôcť mladým ľuďom a študentom v ich pracovnom aj osobnom rozvoji.

Za neziskovou organizáciou European Union Knowledge Economy Pass n.o. (skrátene EUKEPASS n.o.) stojí mladý kolektív tvorený kombináciou výskumných a pedagogických pracovníkov zo slovenských univerzít a pracovníkov pôsobiacich v hospodárskej praxi, ktorí sa aktívne venujú podpore mladých ľudí a študentov.

Našim poslaním je budovanie a podpora znalostnej ekonomiky, založenej na úzkej a vzájomne prospešnej spolupráci v znalostnom trojuholníku študent – univerzita – podniková prax.

Táto platforma, ktorej sme prevádzkovateľom, si dáva za cieľ tvoriť a budovať znalostný trojuholník, v ktorom základný element tvoria mladí ľudia a študenti. V spolupráci s univerzitami a partnerskými podnikmi/organizáciami im chceme pomôcť pri hľadaní odborných praxí a stáži a podporiť ich tak v ich osobnostnom ako aj pracovnom raste.

Nie sme a nechceme byť pracovnou agentúrou, chceme však podporovať mladých šikovných ľudí, ktorí budú vedieť svoje získané skúsenosti v budúcnosti odovzdať novej generácií.

Máme záujem a chceme:

  • podporovať mladých ľudí a študentov
  • spolupracovať s podnikmi a organizáciami
  • budovať znalostnú ekonomiku

Hlavným cieľom našich aktivít je riešiť nasledovné problémy:

  • zlepšiť praktické zručnosti a znalostí mladých ľudí a študentov, ktoré im pomôžu rýchlejšie a efektívnejšie sa uplatniť na trhu práce
  • vytvoriť priestor na zlepšenie vzdelávacích procesov
  • pomôcť partnerským podnikom a organizáciám pri hľadaní šikovných mladých ľudí – potenciálnych zamestnancov
  • podporiť riešenie výskumných úloh a zavádzanie inovácií v podnikoch
  • v neposlednom rade znížiť nároky na štátny rozpočet pri financovaní programov podpory mladých ľudí

Náš tím

Ľuboš Kašprik

Marek Andrejkovič

Magdaléna Freňáková

Matej Hudák

Lenka Pelegrinová