Časopis EUKER

European Union Knowledge Economy Review – časopis s polročnou periodicitou prinášajúci Vám nové poznatky týkajúce sa budovania znalostnej ekonomiky.

Ako  snaha diverzifikácie našich aktivít a ďalšej podpory transferu znalostí vznikol časopis European Union Knowledge Economy Review – EUKER. Ide elektronický – on-line vedecký časopis so štvrťročnou periodicitou prinášajúci Vám nové poznatky týkajúce budovania znalostnej ekonomiky najmä z oblasti regionálneho rozvoja, podpory inovácií a inovačných aktivít a zlepšovania podnikových procesov. Chceme, aby ste časopis European Union Knowledge Economy Review – EUKER považovali za priestor na vyjadrenie svojich poznatkov týkajúcich sa problematiky znalostnej ekonomiky.

Ak máte záujem o publikovanie svojho príspevku v časopise European Union Knowledge Economy Review napíšte nám na: euker@eukepass.com.

Všetky príspevky sú recenzované odborníkmi z oblasti, ktorej sa príspevok venuje. Oceníme najmä Vaše praktické skúsenosti, znalosti a osobné pohľady na problematiku znalostnej ekonomiky, ako aj námety na to ako ju budovať na Slovensku.

Poplatok za publikáciu príspevku:

  • Fyzická osoba 11€
  • Právnická osoba 55€

Poplatok za publikáciu výskumnej štúdie:

  • Fyzická osoba 110€
  • Právnická osoba 550€

PRÍSPEVKY NA STIAHNUTIE

Euker vol. 01 no 01