Kreatívne riešenia
KREATÍVNE RIEŠENIA

Pre naše partnerské organizácie a podniky sa vždy snažíme prinášať čo najlepšie riešenia ich otázok a problémov pri riadení podnikových procesov.

Transfer znalostí
TRANSFER ZNALOSTÍ

Naším základným cieľom je vytvorenie fungujúceho znalostného klastra, ktorý výrazne pozitívne prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania.

Časopis euker
ČASOPIS EUKER

European Union Knowledge Economy Review – časopis s polročnou periodicitou prinášajúci Vám nové poznatky týkajúce sa budovania znalostnej ekonomiky.

PROFESSIONAL MANAGEMENT SKILLS

Regionálny rozvoj

Región predstavuje parciálnu časť krajiny, v ktorej žijeme a tvoríme hodnoty.

Podpora inovácií a transfer technológií

Inovácie a inovačné aktivity sú v poslednej dobe považované za dôležitý hnací motor ekonomického rastu.

Zlepšovanie podnikových procesov

V súčasnej dobe je problematika zlepšovania podnikových procesov dôležitá.

Transfer znalostí a znalostná ekonomika

V súčasnom období sa presadzuje celosvetový trend prechodu na znalostnú ekonomiku.

NAŠI PARTNERI

buildproplus